Keman (Batı Müziği)

Eğitimciler

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Keman (Batı Müziği)

Yaylı Çalgılar

Yaylı çalgılar ailesine ait olan kemanın yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk zamanlar Avrupa’da Fiddle, Fidel, Lira da Braccio ve Viol gibi isimlerle kullanılan kemanın günümüzdeki şeklini alması 16. Ve 17. Yüzyıldaki keman yapım ustaları Nicola Amati, Giovanni Paolo Maggini, Giuseppe Guarnieri ve Antonio Stradivarius sayesinde gerçekleşmiştir. Eski halinden farklı olarak modern kemanda gövde ve sap daha uzun, köprü ise daha yüksektir. Değişim sürecinden sadece kemen değil yay da etkilenmiş modern haline 18. Yüzyıldan sonra ulaşmıştır. Eskidikçe daha da değerlenen bu enstrüman milyonlarca dolara satılabilmektedir. Şimdiye kadar varlığını sürdüren en eski keman 1565 senesinde Andre Amati tarafından yapılmıştır.

Okulumuzda Keman (Batı Müziği) Eğitimi

Enstrüman eğitimi birebir (bireysel) ders olarak verilmektedir. Ders süreleri en az 40 dakika olarak belirlenmiştir. Her enstrümanın kendi branşında uzman eğitimcisiyle beraber yapılan dersler yıllık planlamayla belirlenir. Yıl içerisinde verilen ders programı her derste ilerletilerek sene sonu sınavına uygun hale getirilir. Sene sonunda ezber şartı aranan eserler notasız olarak, ezber şartı aranmayan eserler ise notayla beraber icra edilir. Her dersin amacı bir önceki derste verilen ödevleri yerine getirip eseri daha iyi bir hale getirmektir. Eserler teknik ve sanatsal olarak iki türde ele alınır ve buna uygun olarak ek alıştırmalar derste yapılır.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi