Eğitimciler

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Viyola

Yaylı Çalgılar

Telleri inceden kalına doğru La – Re – Sol – Do olarak akort edilen viyola, şekil itibariyle kemana benzer, fakat biraz daha büyüktür. Gövdesi ortalama olarak 41-45 cm civarındadır.

Viyola önceleri oda müziği ve orkestra eserlerinin iç partilerinde tamamlayıcı olarak kullanılmıştır. Klasik dönemden itibaren bestecilerin viyolanın olanaklarını daha çok fark etmeleriyle birlikte yavaş yavaş solo kimliğini kazanmış, oldukça zengin bir solo repertuvara sahip olmuştur.

Okulumuzda Viyola Eğitimi

Okulumdaki viyola eğitimi bireysel olarak verilmektedir.

En az 40 dakika olarak planlanan derslerde öğrencinin sağ el, sol el, duruş, tutuş becerilerini geliştirmeye yönelik bir program izlenmektedir.

Çalıştırılacak eserler tüm dünyada kabul görmüş bir repertuvar arasından seçiliyor olmasının yanı sıra, yakın dönem ve Türk bestecilerin eserleri de sürekli olarak programa eklenmektedir.

Standart eğitim programlarının haricinde viyola ve oda müziği derslerini sürdüren öğretim üyesi Barış Kerem Bahar tarafından Barok arşe tekniği, barok dönem yorumu, nefes ve beden egzersizleri üzerine de çalışmalar yaptırılmaktadır.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi