Organizasyon Şeması

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

T.C.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON BİRİMİ
ORGANİZASYON ŞEMASI