Akademik Birim Sorumluları

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
UNVANI | ADI SOYADI BİRİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar URHAN Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Öğr. Gör. Eren BEKTAŞ Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Salih GÜNDOĞDU İcra Sanatlar Fakültesi
Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi