Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hakkında

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olan Psikolojik Danışma Birimi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerimize ve tüm personelimize hizmet vermektedir.

Psikolojik danışma birimi, danışanların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri eğitsel, sosyal ve kişisel problemlerle baş etme konusunda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir hizmet birimidir.

Çalışma İlkelerimiz

 Çalışmalarda, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duyulur. Sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun her birey bizim için önemli ve değerlidir.

 Çalışmalarımız gönüllülüğe ve iş birliğine dayanır. Danışanın istikrarlı katılımı çok önemlidir.

 Yapılan görüşmeler mesleki gizlilik çerçevesinde yürütülmektedir. Etik kurallar dâhilinde, başvurana ait kişisel bilgiler ve görüşme içeriği kendi isteği, onayı ya da bilgisi dışında kesinlikle hiçbir kişi, birim ya da kurum ile paylaşılmaz.

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışma biriminde, bireysel görüşmeler dâhilinde Üniversite personeline ve öğrencilerine birçok alanda psikolojik destek sağlanmaktadır. Bireysel görüşmeler, kişiyi zorlayan her türlü yaşamsal sorunun danışan ile birlikte çözümlenmesi sürecidir. Bireysel görüşmeler yoluyla, psikososyal sorunları olan bireyler, sosyal uyum ve akran ilişkilerinde sorun yaşayanlar, verimli çalışma ve zamanı etkili değerlendirme sorunu olanlar, ailevi sorunlar yaşayanlar, sosyal desteğe ihtiyacı olanlar, üniversiteyle bütünleşme ve olumlu kimlik edinme gibi, danışanın içinde bulunduğu zor koşullarla baş etme becerileri geliştirilmeye çalışılır. Psikoloğumuzla bireysel görüşme hizmeti almak için randevu alınması gerekir. Görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine danışan ile birlikte karar verilir. Görüşmelerden tam fayda sağlayabilmek için danışanın istikrarlı katılımı çok önemlidir. Çalışma koşullarının dışında kalan ve uzun dönemli psikolojik yardım gerektiren durumlarda başka uzmanlara yönlendirme yapılır.