Klasik Gitar

Telli Çalgılar

Gitar kökeni çok eskilere dayanan bir çalgıdır. Tarihsel evriminin tam olarak ne zaman başladığını söylemek mümkün değildir. Yapılan araştırmalarda aynı tarihlerde, farklı bölgelerde günümüzdeki gitarı andıran telli ve perdeli sazların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılabilen en eski kaynak Alacahöyük civarında yapılan kazılarda bulunan ve M.Ö. 1400 yıllarına ait olduğu tespit edilen taş kabartmalarda rastlanan Hitit gitarıdır. Gitara benzeyen çalgıların Mısırlılar’dan eski Yunanlar’a ve Romalılar’a, 8. Ve 9. Yüzyıldan itibaren de Araplar’ın İspanya’ya girmeleriyle Avrupa’ya ulaştığı bilinmektedir.

Tarihte gitar benzeri çalgılar için günümüze ulaşan en eski yazılı müzik örnekleri 1536 yılına aittir. Bu tarihten günümüze kadar gitar farklı şekiller ve akort sistemleriyle karşımıza çıkmaktadır.

Vihuela ve Rönesans Gitarı (dört çift telli gitar) yaklaşık 1536-1600

Barok Gitar (beş çift telli gitar) yaklaşık 1600 -1750

Romantik Gitar (altı tek telli gitar) yaklaşık 1750 – 1860

Günümüz Klasik Gitarı (Torres gitarı). Bu dönem 1860 yılından başlayıp günümüze kadar devam etmektedir.

Okulumuzda Klasik Gitar Eğitimi

Klasik Gitar Programının amacı; ulusal ve uluslararası sanat kurumlarında icracı ve eğitimci olarak görev alacak düzeyde müzikal ve teknik becerilere sahip, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık sanatçılar yetiştirmektir.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi