Faaliyet Alanları

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak uygulamak, ulusal/uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

 Kişisel becerileri geliştirecek eğitimler düzenlemek.

 Kamu kurumları veya özel sektörde faaliyet gösteren kurumlara bağlı çalışanlara meslek içi eğitimler hazırlamak ve yürütmek.

 Üniversitemiz kuruluş çerçevesine uygun danışmanlık, bilirkişilik ve benzer nitelikte faaliyetler planlamak ve yürütmek.

 Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilecek bilgi ve birikimlerin eğitim ve öğretim alanına aktarılmasında önemli bir görev üstlenmek.