Misyonumuz

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı kendine görev edinmiş Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin bağlı olduğu ilgili mevzuat kapsamında idari, mali ve teknik faaliyetleri bütçe esasları ve işletmecilik ilkeleri çerçevesinde uygun bir şekilde yürütmek ve sunmak.

Vizyonumuz

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Mevcut kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak gelişime açık, zamanında ve yenilikçi hizmet anlayışı ile yoluna devam eden topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı öncü bir işletme olmak.