Hakkımızda

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in değişik 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Üniversitemizin 22.02.2019 tarih ve 2019/06 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş olup, 07/05/2019 tarihinde kurulmuştur.