Olanaklarımız

Müzikoloji Bölümü

Fakültemizin diğer birimleriyle, başta Müzik Teknolojileri ve Müzik Teorisi anabilim dalları olmak üzere ortaklaşa faaliyetlerinde üniversitemizin hâlen kurulu ya da kurulacak olan ortam ve olanaklarından faydalanmaktadır:

 Ses Kayıt Stüdyosu

 Yazılım Geliştirme ve Ses Sentezleme Laboratuvarı

 Surround Sound ve Film Müziği Stüdyoları

 Radyo Stüdyosu

 TV Stüdyosu

 Çalgı Yapım Atölyesi

 Ses Elektroniği Laboratuvarı