Akademik Kadro

Müzikoloji Bölümü

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı, Müzikoloji Bölüm Başkanı, Müzikoloji Bölümü, Müzik Teorisi Bölüm Başkanı (Uhdesinde)

Prof. Dr. Barış ERDAL

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Müzikoloji Bölümü

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

Müzikoloji Bölümü

Prof. Dr. Onur ŞENEL

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
Müzikoloji Bölümü

Doç. Dr. Serdar ERKAN

Müzikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Milad SALMANİ

Müzikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Selim TAN

Dr. Öğr. Üyesi Selim TAN

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Müzikoloji Bölümü

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Birimi Koordinatörü, Müzikoloji Bölümü, Bologna Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Özge YAHŞİ

Müzikoloji Bölümü