ali.yilmaz@mgu.edu.tr
Dahili: 1725
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Birimi Koordinatörü
Müzikoloji Bölümü | Bologna Bölüm Koordinatörü
Yurt içinde ve dışında birçok konserde yer alan Yılmaz, düzenli olarak Doç. Dr. Cenk Güray ve Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’la mûsikî çalışmalarına devam etmektedir.

Biyografi

1988 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında bağlama ile birlikte müzik hayatına adım attı. Şahsi gayreti ile bağlamada yol almaya çalışan Yılmaz, 2006 yılında Erkan Oğur ile tanıştı ve kopuz çalgısı üzerinde çalışmalar yapmaya başladı.

2009 yılında Doç. Dr. Cenk Güray ile tanışan Yılmaz, Güray ile haftalık düzenli periyotlar halinde makam, nazariyat ve repertuvar çalıştı. 2009-2012 yılları arasında ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu’nun çatısı altında gerçekleşen çalışmalara katılarak, bu toplulukla birlikte birçok konserde yer aldı. 2011 yılında tanbur çalgısına ilgi duydu ve ilk tanbur derslerini Doç. Dr. Cenk Güray ve Tevfik Soyata’dan aldı. 2011 yılında Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’la tanışan Yılmaz, Tokaç’tan tanburda teknik, repertuvar ve nazariyat dersleri almaya başladı.

2012 yılında Hollanda’da düzenlenen “Roots and Routes” adlı müzikal projede yer aldı. 2014 yılında Ankara Devlet Tiyatroları’nda “Mevlana Aşk ve Barış Çığlığı” adıyla sergilenen tiyatro oyununda tanbur sanatçısı olarak görev yaptı.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Yılmaz, 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Musikisi Tarihi bölümünde yüksek lisans yapmaya hak kazandı ve “Türk Din Musikisi Açısından Felek Kavramının İncelenmesi” başlıklı tezini başarı ile savunarak, yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl kent müziğine olan ilgisinden dolayı “Anka” adlı topluluğu kurdu ve topluluğun gerçekleştirdiği birçok konser sayesinde Güneydoğu Anadolu kent müziğini anlamaya ve aktarmaya çalıştı. Çocuklarımızın Türk müziği çalgılarına olan ilgilerini arttırmak ve onlara bu çalgıları sevdirmek amacıyla, “Bir Konser Macerası Çalgılarımı Öğreniyorum” adlı projeyi gerçekleştirip, yaklaşık iki bin dört yüz ilkokul öğrencisine ulaştı. “Ustalar ile Görerek, Duyarak, Yaşayarak” ve “Duygudan Makama” adlı iki albüm çalışmasına da imza atan Yılmaz, 2019 yılından itibaren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tanbur alanında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Yurt içinde ve dışında birçok konserde yer alan Yılmaz, düzenli olarak Doç. Dr. Cenk Güray ve Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’la mûsikî çalışmalarına devam etmektedir.