Akademik Kadro

Ortak Dersler Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Esra HARMANDAOĞLU BAZ

Dr. Öğr. Üyesi Esra HARMANDAOĞLU BAZ

Ortak Dersler Bölüm Başkanı, Yayın Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah GÖKÇE

Ses Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Ali TOKMAK

Ortak Dersler Bölümü