Prof. Dr. Gökhan EKİM
Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü