Piyano

Tuşlu Çalgılar

1711 yılında Floransalı mucit ve klavsen yapımcısı Bartolomeo Cristofori’nin klavsen ve klavikord gibi hâlihazırda kullanımda olan klavyeli enstrümanlardan yola çıkarak geliştirdiği geniş ses alanı ile birlikte dönemindeki klavyeli enstrümanlarda gözlenmeyen çarpıcı dinamik (ses yüksekliği) çeşitliliği sayesinde, icat edildiği 18. yüzyıldan günümüze dek hem birçok bestecinin ilgi odağı haline gelmiş hem de solo çalgılara eşlik için en çok rağbet gören enstrümanlardan biri olmuştur.

Piyanoda bir tuşa bastığımızda keçe ile kaplanmış çekiç tellere çarpar ve oluşan titreşim sonucunda ses işitilir. Bu titreşim köprü (bridge) aracılığı ile ses tahtasına iletilir ve ses tahtasının yükseltmiş olduğu ses havaya yayılır. Parmak tuştan çekildiğinde titreşimi kesen bir aksam tellerin titreşimini durdurur ve sesin kesilmesini sağlar. Piyano, içinde bolca tel bulundurmasına rağmen Hornbostel-Sachs (1914) sınıflandırmasına göre vurmalı çalgı olarak değerlendirilir; çünkü piyanodan ses çekme yoluyla değil vuruş yoluyla elde edilir.

Okulumuzda Piyano Eğitimi

MGÜ Piyano Programı, alanında oldukça deneyimli ve seçkin eğitmen kadrosu, modern stüdyoları ve sınıfları ile geleceğin müzisyenlerine dünya standartlarında bir piyano eğitimi alma fırsatı sunmaktadır.

Program, öğrencilerinin çok geniş bir repertuvara sahip olan piyano enstrümanı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasını ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Amacımız, sürekli değişmekte ve gelişmekte olan müzik dünyasında başarılı bir şekilde yer alabilen, kapsamlı bir şekilde eğitilmiş profesyonel müzik kişiliğine sahip dünya standartlarında mezunlar yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler piyanist olarak solo resitaller verebilmekte, oda müziği topluluklarında ve orkestralarda yer alabilmekte, korrepetitör ve piyano eğitimcisi olarak çok çeşitli kurum ve alanlarda çalışabilmektedir.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi