Tanbur

Telli Çalgılar

Ağaçtan yapılmış yarım daire şeklindeki tekneye, bir kapağın ve uzun bir sapın eklenmesiyle oluşan, yedi veya sekiz telli, perdeli bir çalgıdır. Tanbur teknesinin yapımında; pelesenk, abanoz, gül, armut, kiraz, erik, ceviz, tik, çınar, kelebek ve ardıç gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Tanburun kapağı çam, köknar veya ladin; sapı ise gürgen, ardıç ve köknar gibi ağaçlardan yapılmaktadır. Tanbur, kaplumbağa kabuğundan(bağa) yapılan ve mızrap adı verilen bir araç yardımıyla çalınmaktadır. Türk müziğinde kullanılan tüm perdeleri, uzun sapı üzerinde bulundurmasından dolayı temel çalgılardan biri olarak kabul edilmektedir. Bağlı olduğu aile olan uzun saplı-mızraplı çalgılar, yaklaşık 5000 yıldır, Anadolu, Ön Asya ve Mezopotamya’da görülmekte olup günümüzde kullanılan formuna 18. yüzyılda kavuştuğu düşünülmektedir.

Okulumuzda Tanbur Eğitimi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tanbur eğitimi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve İcra Sanatları Fakültesi bünyelerinde verilmektedir. Tanbur, İcra Sanatları Fakültesi Telli Çalgılar Bölümü bünyesinde yer alan eğitim haricinde, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ne bağlı bulunan; Müzik Teorisi bölümünde iki yıl, Müzikoloji ve Müzik Teknolojileri bölümlerinde ise birer yıl olmak üzere zorunlu çalgı olarak okutulmaktadır. Tanbur dersleri dahilinde, her bir öğrencinin seviyesi ayrı ayrı tespit edilip; belirlenen seviye göz önünde bulundurularak öğrenci için en uygun eserler ve egzersizler seçilmekte ve bu doğrultuda eğitim verilmektedir. Üniversitemiz bünyesindeki tanbur eğitimi; birbirinden farklı metotlar, icra ekolleri ve çalım tekniklerinden istifade edilerek oluşturulmuş bütüncül bir anlayışa sahiptir.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi