Viyolonsel (Batı Müziği)

Yaylı Çalgılar
Çello ya da bir diğer adı ile Viyolonsel, 16. yüzyıl başlarında ilk örnekleri ile birlikte Fransa’da oluşumu başlamış olan ve diğer çalgılardan ayırıcı bir özelliğe sahip telli bir çalgıdır. Bu çalgı’nın atası Viola Da Gamba adı verilen perdeli bir çalgıdır. Keman ve kontrabas ile aynı aileden olup ses tonu olarak da birbirlerine yakın çalgılardır. Keman ve çello şekil itibari ile birbirine yakın gibi görünse de boyut konusunda çello daha büyük ve daha tok bir sese sahiptir. Orta bölümünde el yazısı şeklinde F harfini andıran 2 adet ses deliğine sahip olan Çello özellikle kadınlarda estetik duruşu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 

Yayın tellere temas etmesi sonucu içerideki hava ile bütünleşerek bu deliklerden çıkan sesler Çello’nun duygusunu yansıtmaktadır. Çello 4 telli ve bas seslere sahip bir çalgıdır. Akordu inceden kalına la-re-sol-do olarak yapılır. İlk zamanlar orkestralarda bas sesleri desteklemek ve tamamlamak adına kullanılan Çello’lar 5 telli olarak üretiliyordu. Tek başına bir çalgı olarak kabul edilmesi ise 18. yüzyıl’da gerçekleşmiştir. Orkestralarda daha çok tercih edilmekte ve bas sesleri tamamlamaktadır. Andrea Amati ilk Çello’nun ilk yapımcılarıdır. Antonia Vivaldi ve Luigi Boccherini gibi ünlü besteciler yalnızca Çello için eserler yazmış bunları müzisyenlere sunmuşlardır. Bu dönemden sonra Çello tek başına bir solistik enstrüman olarak yer almaya başlamış ve orkestra’dan kopmuştur.

Okulumuzda Viyolonsel (Batı Müziği) Eğitimi

1. Viyolonsel konularında teorik ve entelektüel bilgiler verilerek sanatsal donanımları oluşturulacak ve bu bilgiler pratiğe transfer edilerek bütünsel bir müzik eğitimi verilecektir.

2. Gam, arpej ya da çalıştıklarıeserlerin teknik anlamda zor olan pasajları çalmakta yaşayacakları zorlukları daha kolay ve kısa yoldan giderebilecekleri özel çalışma stilleri öğretilecektir.

3. Öğrencilere eğitim sürecinde ve sonunda yapılan resital, konser ve gösterilerle topluluk karşısına çıkabilme, özgüven, sahne disiplini ve sahne heyecanı duyguları yaşatılacak ve bunlara bağlı olarak duygu kontrol mekanizması geliştirilecektir.

4. Sanatta disiplin kurallarını öğrencilere eğitim sürecinde hissettirerek ve yaşatarak öğrenmeleri sağlanacak ve bu öğretinin genel başarılarında da yükseltilmesi sağlanacaktır.

5. Derslerde ve ev ödevleri aracılığı ile tekrar ve egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması fayda ve sonuçları konusunda farkındalık oluşturarak, bu farkındalığı eğitim süreci sonrasında sanatsal yaşamlarına da uygulamalarına aracılık edilecektir.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi