Mevzuat

EBYS Koordinatörlüğü

Kanunlar

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 

Yönetmelikler

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Genelgeler

 

Standart Dosya Planı. 2005/7 Başbakanlık Genelgesi

Elektronik Belge Standartları 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları. 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı. 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi