Misyonumuz

EBYS Koordinatörlüğü

 Bilgi güvenliğini esas alarak, belge yönetimi ve arşiv sistemini yönetmek,

 Ekonomik ve etkin kullanımı uygulamak,

 Üniversitede belge yönetimi ve arşiv prensiplerinin öğretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

 Belgelerin üretimi, dosyalanması, erişimi ve tasfiyesinde ileri ve yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını sağlamak,

Vizyonumuz

EBYS Koordinatörlüğü

Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair öngörüler doğrultusunda üniversitenin tüm belge ve arşiv işlemlerini etkin bir şekilde yönetmektir.