Öğr. Gör. N. Gökay BAZ
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Programcılığı Bölüm Başkanı