Akademik Kadro

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Öğr. Gör. N. Gökay BAZ

Öğr. Gör. N. Gökay BAZ

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Programcılığı Bölüm Başkanı, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
Haluk Doğan Güneş

Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Programcılığı Bölüm Başkan Yardımcısı, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Öğr. Gör. Eren BEKTAŞ

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Programcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı