Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Programcılığı Bölüm Başkan Yardımcısı