Olanaklarımız

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

 Televizyon Stüdyosu

 Uygulama Radyosu

 Film Atölyesi

 Ses Kayıt Stüdyosu

 Fotoğraf Stüdyosu

 Haber Atölyesi (Yazılı Basın)