Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOCA
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü