Hakkımızda

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Koordinatörlüğün görevleri:

 Üniversitenin iletişim ilke ve esaslarını belirlemek; ilke ve esaslar çerçevesinde çalışmalar yapmak, uygulama süreçlerini yönetmek,

 Üniversitenin belirlenen esaslar çerçevesinde tanıtılmasını, itibarını ve marka değerini güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak,

 Üniversitenin kurum içi ve dışı tüm iletişim planını düzenlemek ve koordine etmek, Üniversite ve birimlerine yönelik en etkin ve uygun iletişim stratejisi amacıyla projeler üretmek, planlamasını yapmak,

 Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için plânlama yapmak ve hayata geçirmek,

 Üniversitenin bilim kültür ve sanat birikiminin, topluma katkıda bulunması yönünde çalışmalar yürütmek.