Doç. Dr. Bilgehan EREN
Yayın Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Esra HARMANDAOĞLU BAZ
Yayın Koordinatör Yardımcısı