Akademik Kadro

Eğitim Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Gamze YAVUZ KONOKMAN

Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Zeki ÖĞDEM

Eğitim Bilimleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elif AKDEMİR

Eğitim Bilimleri Bölümü