muhittin.caliskan@mgu.edu.tr
Dahili: 1825
Müzik ve güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Eğitim Bilimleri Bölümü

Biyografi

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programından 1997 yılında mezun oldu. 1997-2006 yılları arasında sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Programından 2004 yılında yüksek lisans derecesini, aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Programından 2010 yılında doktora derecesini aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında 2006 yılında araştırma görevlisi oldu. 2011-2012 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, 2012-2023 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2015 yılında doçent kadrosuna, 2020 yılında profesör kadrosuna atandı.

Lisans düzeyinde Eğitime Giriş, Eğitim Felsefesi, Öğretim İlke ve Yöntemleri; lisansüstü düzeyde Program Geliştirmenin Temelleri, İlköğretimde Program Geliştirme ve Uygulaması, Öğretme ve Öğrenme Stratejileri, Gelişim ve Öğrenme derslerini verdi. Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora tezleri yürüttü.

Öğrenme stratejilerinin öğretimi, yürütücü biliş, duyuşsal giriş özellikleri konularında çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası projelerde yer aldı.

Okul öncesi eğitim kurumları için sosyal beceri, eleştirel düşünme, sorumluluk, özgüven, bilinçli tüketici, teknolojiyi doğru kullanma ve çocuklarla felsefe eğitim programları geliştirdi. Bu programların uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına danışmanlık yaptı.

Akademik ilgi alanları arasında öğretme ve öğrenme süreçleri, çocuklarla felsefe, eleştirel düşünme ve eylem araştırması yer almaktadır. Bu konularda çalışmalarına devam etmektedir.

22.02.2023 tarihinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde göreve başladı.