Öğr. Gör. Müzeyyen BİLGİÇ
El Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı