muzeyyen.bilgic@mgu.edu.tr
Dahili: 1772
Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Müzeyyen BİLGİÇ

El Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı
Geleneksel El Sanatları Programı

Biyografi

1980 yılında Konya’da doğdu.

2001-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı.

2007-2022 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları bünyesinde Tezhip Eğitmenliği görevini yaptı.

2017-2022 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

2022 Şubat ayından itibaren ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar MYO El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı’na Öğretim Görevlisi olarak atanan Bilgiç, Tezhip Sanatı alanına yönelik Uluslararası ve Ulusal karma sergilere katılmıştır.