Akademik Kadro

El Sanatları Bölümü

Geleneksel El Sanatları Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI

El Sanatları Bölüm Başkanı, El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı

Öğr. Gör. Müzeyyen BİLGİÇ

El Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı, Geleneksel El Sanatları Programı
Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü, El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı

Öğr. Gör. Betül KAYHAN

El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı