Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI
ebru.atici@mgu.edu.tr
Dahili: 1720
Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI

El Sanatları Bölüm Başkanı
El Sanatları Bölümü
Geleneksel El Sanatları Programı

Biyografi

1980 yılında Erzurum’ da doğdu.

2005’de Ankara Üniversitesi/ Fen Bilimleri Ens./ El Sanatları Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.

2017 Gazi Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Ens./ Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik (Doktora) öğrenimini tamamlamıştır.

2001–2003 Gazi Ünv. Vakıf Okulları/ Sanat Eğitmeni ve Ölçe Değerlendirme Birim Sorumlusu ve 2003- 2007 Denizli/Babadağ Organize Tekstil Sanayi –Haşıl,İplik ve Dokuma Fabrikası/ Uzman olarak görev yapmıştır.

2007- Kırıkkale MYO/ El Sanatları Bölümü/ Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi, 2009- Kırıkkale MYO/ El Sanatları Bölümü/ Bölüm Başkanı, 2012–2015 Mesleki Yeterlilik Kurumu Voc Test–12 / Tarafsızlık Komitesi Üyesi, 2013-2022 Kırıkkale Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ESAUM) Müdürü, 2018 yılı Dr. Öğr. Üyesi olarak Kırıkkale Üniversitesinde görevine devam etmiştir.

2023 yılı itibari ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’ nda öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Birçok uluslararası ve ulusal karma sergilerde eserleri, yurt içi basılmış kitap, kongre, konferans ve sempozyumlarda bildirileri, hakemli dergilerde yayınları ve uluslararası kişisel sergileri, dergi röportajları bulunmaktadır.

Ayrıca 2008-2010 AB projesi, 2012–2014 yılları içerisinde biri İçişleri Bakanlığı diğeri İş-Kurun iştirakçisi olduğu projelerde, 2022 yılı kalkınma ajanslarının desteklediği kırsal kalkınma hibe programlarında yürütücü, teknik proje yöneticisi ve eğitmen olarak görev yapmıştır.