Kuruluş ve Tarihçe

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Fakültemiz, Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7033 sayılı Kanunla “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi” adıyla kurulmuştur.

Sanat ve Tasarım Fakültesi; Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Fotoğraf Bölümü, İletişim ve Tasarımı Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.