Doç. Dr. Derya ÇİNİ ŞİMŞEK
Sanat ve Tasarım Fakültesi Senato Temsilcisi