Daire Başkanlığı'nın Görevleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversiteye bağlı bulunan tüm idari ve akademik birimlerin yürüttükleri hizmet süreçlerinde, verimi artırmak amacıyla çağdaş bilişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, bilgisayar alt yapısını oluşturmak, bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek, uygulamaları koordine etmek, teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üniversitede uygulanmasını sağlamak.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, bilişim sistemleri uygulamalarında stratejiler oluşturmak, bu alandaki bilişim personelinin güncel bilgileri edinmesini sağlayarak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek, sonuçlandırmak ve takip etmek.

Bilişim sistemlerinin kurulması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek bilgi işlem hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri almak, düzenleme ve denetimini yapmak.

Bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmalarını planlamak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım çalışmalarını planlamak, yürütmek ve takip etmek.

Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri paralel olarak Üniversitenin bilgi ve iletişim sistemleri konusundaki her türlü yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, Bu kapsamda alımı yapılacak malzeme ya da hizmet ile ilgili teknik şartnamelerinin hazırlanması ve alımlarının yapılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek, süreci takip ederek sonuçlandırmak.

Üniversitenin internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını, web sitesinin oluşturulması, yönetilmesi ve güncelliğini koruması için gerekli çalışmaları yürütmek.

Bilişim sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda, Rektörlük, Akademik ve İdari Birimlere danışmanlık yapmak.