Genel Bilgiler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Başkanlığımız üniversitemizin idari birimlerine, fakültelerine, yüksekokuluna, enstitü ve öğrenci yurduna donanım, yazılım, web, ağ ve bilgisayar arızaları ve bağlantıları ile ilgili sorun ve taleplerini karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu duyduğu bilişim malzemelerini belirleyip, süreklilik ve üst düzeyde verimlilik ideali ile uygun alt yapıyı planlayarak, donanım, yazılım, ağ, sistem, web ve teknik servis hizmetini idari ve akademik birimlere sunmaktadır.

Kurumsal verimliliği artırmak, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği sağlamak için mevcut personeli ve ekipmanı ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak tedbirler almaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, Daire Başkanımız, Şube Müdürümüz, Yazılım ve Ağ Grubu, Web Grubu, Teknik Servis Grubu ile Üniversitemiz birimlerine hizmet vermektedirler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Şube Müdürünün, Yazılım Grubunun, Teknik Destek Grubunun, Sistem ve Ağ Grubunun işbölümünü yapar, denetler.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü; İş bölümüne uygun olarak Yazılım Grubunun, Teknik Destek Grubunun, Sistem ve Ağ Grubunun iş akışını yönetir, yönlendirir ve denetler.