Akademik Kadro

Çalgı Teknolojileri Bölümü
Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Çalgı Teknolojileri Bölüm Başkanı, Çalgı Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

Çalgı Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADENİZ

Çalgı Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

Çalgı Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILDIRIM

Çalgı Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Çalgı Teknolojileri Bölümü