filizyucel@mgu.edu.tr
Dahili: 1588
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

Çalgı Teknolojileri Bölümü
Haziran 2020’de TÜBİTAK tarafından kabul edilen “Bağlama Teknesinin Akustik Analizleri” isimli projede “araştırmacı” olarak görev yapmaktadır.

Biyografi

1980 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik Eğitimi (Almanca) Ana Bilim Dalı’nda lisans eğitimine başladı.

2004 yılında aynı bölümden tezsiz yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktora programına başladı.

Doktora öğrenimi sırasında, Alman Akademik Değişim Servisi’nden (Deutscher Akademischer Austausch Dienst- DAAD) yabancı dil bursu kazandı ve 2010 yılında dil eğitimi için Almanya’ya gitti.

“Ses Bilgisi ve Akustik Konusunda Geliştirilen Etkinliklerin Müzik ve Fizik Öğretmen Adaylarının Tutum ve Başarı Düzeylerine Olan Etkisinin Araştırılması” isimli doktora tezini, Ocak 2013’te tamamladı.

Doktora sürecinde bazı devlet üniversitelerinin müzik bölümlerinde akustik ve ses fiziği içerikli dersler verdi.

Doktora sonrasında müzik fiziği ve enstrüman akustiği alanlarında Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı.

Haziran 2020’de TÜBİTAK tarafından kabul edilen “Bağlama Teknesinin Akustik Analizleri” isimli projede “araştırmacı” olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları:

Müzik Fiziği
Ses Fiziği
Enstrüman Akustiği
Bağlamanın Akustik Yapısı