Prof. Dr. Barış KARAELMA
Ses Eğitimi Bölüm Başkanı (Uhdesinde)