Akademik Kadro

Ses Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR

Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR

Ses Eğitimi Bölüm Başkan V., Ses Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER

İcra Sanatları Fakültesi, Ses Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Canan ÖZGÜR

Ses Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Adem KILIÇ

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Geleneksel Müzikler Ana Sanat Dalı Başkanı, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ses Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elif NUN GÖKÇE

Ses Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emrah GÖKÇE

Ses Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Funda YAZIKSIZ

Ses Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı, Ses Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Berk Tunga TAŞ

Ses Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Birsen OĞUZ ERDİNÇ

Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ses Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Emin KARADAYI

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Arştırma Merkezi Müdür YArdımcısı, Ses Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Mehmet ÜÇER

Ses Eğitimi Bölümü
Öğr. Gör. Salih GÜNDOĞDU

Öğr. Gör. Salih GÜNDOĞDU

Ses Eğitimi Bölümü

Arş. Gör. Durmuş Ali ÖZTÜRK

Ses Eğitimi Bölümü