Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı

Dekanın Mesajı

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (MBTF), Üniversitemizde eğitime başlanan ve öğrenci alınan ilk Fakültesi olma ayrıcalığına sahiptir. Fakültemizi oluşturan tüm bölümlerde ülkemizin ilgili alanlardaki akademik tecrübe ve birikimine anlamlı katkılar sağlanması temel motivasyon olarak benimsenmiş durumdadır. Tüm bölümlerimiz, alanlarını ilgilendiren konularda dünyada meydana gelen gelişmeleri en güncel boyutta ve etkin şekilde takip etmekte ve eğitim programlarını, ihtiyaç arz eden konularda, etkin şekilde güncellemektedir.

MBTF olarak temel amacımız, Fakültemizin temel ‘dört unsur’unu oluşturan Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojisi ve Çalgı Teknolojileri alanlarında bilimsel bilgi üretiminin yanında çağdaş uygulamaların da kapsamlı şekilde öğrenilmesini, geliştirilmesini ve üretime dönük şekilde kullanımının teşvikini sağlamaktır. Fakültemiz, kapsamına giren tüm alanlarda tüm dünyayı kapsayan ve güncel gelişme, tartışma ve katkıları etkin biçimde takip etmekle kalmayıp bu gelişmelere iştirak eden; çözüm-odaklı, üretken ve rekabetçi yaklaşımı benimseyen bir anlayışı temel almaktadır. Bu bağlamda Fakültemiz bünyesindeki tüm bölümlerde etkin, dinamik, üretken, eleştirel ve analitik yaklaşımın öne çıkarıldığı bir eğitim ve araştırma yaklaşımı benimsenmiş durumdadır.

Akademik eğitimini sahip olduğumuz bölümlerde almayı, kendi kişisel ve mesleki gelişimine anlamlı katkılar sağlamayı ve alanda üretken olmayı temel bir değer olarak benimseyen, bilgiye ve öğrenmeye ‘istekli’ tüm ilgilileri, Fakültemizi tanımaya ve diyaloğa davet ediyoruz.

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı