Kuruluş ve Tarihçe

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Fakültemiz, Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Kanunla “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi” adıyla kurulmuştur.

Fakültemizde 2018’de Müzikoloji, Müzik Teorisi ve Müzik Teknolojisi olarak lisans düzeyinde üç ayrı bölüm dahilinde başlanan akademik eğitim sürecine 2019’da Çalgı Teknolojileri bölümü de katılmıştır.