Fakülte Kurulu

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
GÖREVİ UNVANI | ADI SOYADI
Başkan/Dekan Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK
Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK
Müzik Teorisi Bölüm Başkanı (Uhdesinde) Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK
Müzik Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ
Çalgı Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ
Profesör (Temsilci Üye) Prof. Dr. Onur ŞENEL
Profesör (Temsilci Üye) Prof. Dr. Barış ERDAL
Profesör (Temsilci Üye) Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL
Doçent (Temsilci Üye) Doç. Dr. Hasan DELEN
Doçent (Temsilci Üye) Doç. Dr. Ivan CELAC
Dr. Öğr. Üyesi (Temsilci Üye) Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN
Raportör/Fakülte Sekreteri İbrahim ŞAHİN