serkan.gunalcin@mgu.edu.tr
Dahili: 1526
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

MGÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
Müzik Teorisi Başkan Yardımcısı | Müzik Teorisi Bölümü
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Biyografi

1979 yılında Ankara’da doğdu.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden 1997 yılında mezun oldu.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2005 yılında tamamladı. Bu dönemde Fevzi Demirkol’dan Türk Müziği nazariyatı ve kanun dersleri alarak müzik eğitimine başladı.

2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans programında, misafir öğrenci olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Prof. Ruhi Ayangil’in yürüttüğü “İleri Performans Teknikleri” dersine devam ederek kanun eğitimini sürdürdü.

2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

2018-2020 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

2019 yılında doktora eğitimini tamamladı.

Halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.