Hakkımızda

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, T.C. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 01.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de 30111 sayı ile yayımlanan Kanun Numarası 7033 ile Ek-175’e göre kuruluşu ile birlikte 2547 Sayılı Kanunun 51/a maddesi uyarınca kurulmuş olup, Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü binası zemin katında hizmet vermektedir.

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 31. Maddesi gereğince görevleri yürütmektedir.