Misyonumuz

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Üniversitemizin planladığı Eğitim-Öğretim sürecinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek; irtibatta olduğumuz birimlere, kurumlara, ve öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi ve belge akışını doğru, eksiksiz ve hızlı sağlayarak eşgüdümlü çalışmak.

Vizyonumuz

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bilgi teknolojilerini kullanan, katılımcı, paylaşımcı ve güler yüzlü bir yönetim anlayışını uygulayan verdiği hizmet ve sunduğu bilgi ile örnek oluşturan; öğrenci, öğretim elemanları ve çalışanlarının memnuniyetinin ön planda olduğu onur duyulan bir birim olarak üniversitemizi temsil etmektir.