Özlem ÜZÜMLÜ

Şef

Aytekin GÜÇLÜ

Memur
Bahri BUDAK

Bahri BUDAK

Bilgisayar İşletmeni

Funda KARABAL

Bilgisayar İşletmeni

Sultan ALICI KOCATÜRK

Bilgisayar İşletmeni

Fatma İLDEMİR

Destek Personeli