Yatay Geçiş Başvuru ve Sınav Takvimi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı
BilgilendirmeKılavuzlarAkademik Kadro  | SonuçlarKayıtlar | Önemli

Bilgilendirme

Değerli öğrenciler,

Üniversitemize 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında yatay geçiş ile öğrenci alınacaktır.

Yatay geçiş işlemleri;

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Kurumlar Arasında Yatay Dikey Geçiş Yönergesi

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yapılacak Yatay Geçişlerde Uygulanacak Esaslar ve konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Not: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde, diğer şartların yanı sıra, başvurulan bölümün yapacağı yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖNLİSANS-LİSANS MERKEZİ YERLEŞTİRME (EK MADDE-1) VE BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ TAKVİMİ
BAŞVURU TARİHİ DEĞERLENDİRME TARİHİ SONUÇ İLAN TARİHİ KESİN KAYIT TARİHİ YEDEK KAYIT TARİHİ
BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
07.08.2023 15.08.2023 21.08.2023 25.08.2023 28.08.2023 29.08.2023 31.08.2023 01.09.2023 04.09.2023

Önemli !

YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLI OLDUKLARI ÜNİVERSİTEDEN ALACAKLARI “YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINA DAİR BELGE” HAKKINDA

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları “Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge”yi yatay geçiş yapacakları üniversiteye ibraz etmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülmüştür. Üniversitemize yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin bu belgeyi de hazırlamaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın İlgili Yazısı

Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge