Yatay Geçiş Başvuru ve Sınav Takvimi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı

Önemli

YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLI OLDUKLARI ÜNİVERSİTEDEN ALACAKLARI “YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINA DAİR BELGE” HAKKINDA

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları “Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge”yi yatay geçiş yapacakları üniversiteye ibraz etmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülmüştür. Üniversitemize yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin bu belgeyi de hazırlamaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

 T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazısı

 Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge