Görsel Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları Kursları

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulanacak Programlar ve Tanımlar

Görsel Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları Kursları

Sanat, insanın çevresiyle kurduğu ilişkileri olumlu kılan, duygudaşlık ve hoşgörü kazandıran, içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkararak kendini özgürce ifade etmeyi sağlayan evrensel bir dildir. Yaşadığımız toplumu, çevreyi daha güzel bir gözle görmemizi sağlayan bu dilin hayatımızdaki yeri her yaşta çok önemlidir. Toplumların geçmişiyle olan bağını kuran sanat, bu yönüyle kültürel devamlılığın en vazgeçilmez araçlarından biridir. Bu kapsamda Üniversitemizde; çocuklar ve yetişkinler için resim eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları kapsamında ise tezhip, hat ve kalemişi kurs programları açılacaktır.

Dersin Tanımı: Çocuklar ve yetişkinler için açılacak olan resim eğitimi programında temel tekniklerin hayal gücüyle birleşerek dışa vurumu hedeflenmektedir. Hayalimizdeki resmi çizebilmek için bilinmesi gereken temel teknik bilgilerin dışında, nasıl geliştirileceğine de yer veren programda temelden başlayarak sonraki aşamalara ilerleyen bir yolculuk sizleri bekliyor.

Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Çocuklar ve Yetişkinler İçin Resim Eğitimi 12 Hafta 2 20.02.2023 21.05.2023 4300 TL
● 7 yaşından itibaren çocuklar ve yetişkinler için tasarlanmıştır.
● Programda çocukların resimle ilgili temel becerileri kazanmaları, hayal güçlerini sanatla birleştirerek kendilerini ifade etmeye çalışmaları hedeflenmiştir.
● Üniversite kampüsünde ve yüz yüze grup dersleri olarak uygulanacaktır.
● 7-12 yaş ve 11-16 yaş grubu en fazla 5 kişilik gruplar şeklinde açılacaktır.
● 17-25 yaş ve 26 ve üzeri yaş grubu en fazla 10 kişilik gruplar şeklinde açılacaktır.
Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Tezhip 12 Hafta 3 20.02.2023 21.05.2023 4300 TL
● 18 yaş ve üzeri adaylar kabul edilecektir.
● Programda yazı tezhibi, serbest tasarım ve tezhip sanatında kullanılan tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
● Dersler, Üniversite kampüsünde yüz yüze grup dersi olarak uygulanacaktır.
● Bir gruptaki öğrenci sayısı en çok 10 olacaktır.
Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Hat 12 Hafta 3 20.02.2023 21.05.2023 4300 TL
● 16 yaş ve üzeri adaylar kabul edilecektir.
● Programda, hat sanatında kullanılan tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
● Dersler, Üniversite kampüsünde yüz yüze grup dersi olarak uygulanacaktır.
● Bir gruptaki öğrenci sayısı en çok 10 olacaktır.
Kursun Adı Süresi Haftalık Ders Saati Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Ücreti
Kalemişi 12 Hafta 3 20.02.2023 21.05.2023 4300 TL
● 16 yaş ve üzeri adaylar kabul edilecektir.
● Programda, kalemişi sanatında kullanılan tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
● Dersler, Üniversite kampüsünde yüz yüze grup dersi olarak uygulanacaktır.
● Bir gruptaki öğrenci sayısı en çok 10 olacaktır.